• Vi investerer i framtiden

    Utdanning er nøkkelen til utvikling for både barn, familier og samfunnet forøvrig. Det gir grunnlag for lysere framtidsutsikter for jenter og gutter og bidrar til å realisere drømmer for eget liv. Og nøkkelen til å få tilgang til og utbytte skolegang, er oppvekst i en familie som kan gi stabil og god omsorg.

    Les mer