Verdier

Verdier

Våre verdier er fundamentet for vår kultur. Verdiene forteller hvordan vi skal arbeide, være mot hverandre og ikke minst oppfattes av omgivelsene.

Presisjon
Holde ord, holde tidsfrister, holde fart, være tydelig og nøyaktig. Ha respekt og tillit til hverandre.

Enkelhet
Tenke smart, finne enkle løsninger. Skape en enklere hverdag for kundene og oss.

Entusiasme
Involvere og gjøre hverandre gode. Skape begeistring og arbeidsglede.

Tilbake...