Miljøpolicy

Miljøpolicy

Komplett Group skal være bransjeledende innen miljøstyring.  Vi skal drive en sunn virksomhet preget av ansvar for ansatte, samt beskytte miljø og samfunn. Vi vil, som et minimum, alltid overholde de lokale miljølovene der hvor vi driver vår virksomhet. Vi skal kontinuerlig forbedre vårt miljøarbeid og være den ledende innenfor vår bransje.

Vi forventer at alle våre leverandører samarbeider med oss for å oppfylle våre miljømessige ambisjoner. Miljøkrav er en sentral del av kontraktene vi inngår. Vi ønsker aktivt å informere om vårt miljøarbeid og ha en god dialog med våre interessenter rundt miljøspørsmål.

Komplett Group skal:

  • I den grad det er økonomisk forsvarlig, prioritere miljømerkede eller miljøtilpassede produkter ved innkjøp
  • Ha et bevisst miljøforhold til våre leverandører
  • Arbeide forebyggende og aktivt følge utviklingen innen miljøområdet
  • Ta hensyn til ytre miljø ved vurdering av nye produkter, teknikker eller teknologier
  • Jobbe for en relevant miljømerking av våre produkter
  • La kommunikasjonen av miljøspørsmål bygge på fakta og helhetssyn og gjennomsyres av åpenhet og tydelighet
  • Gjennom informasjon, holdningsskapende arbeid og inkludering bidra til å styrke miljøbevisstheten blant de ansatte

Tilbake...