Miljøarbeide i Komplett Group

Miljøarbeide i Komplett Group

Komplett Group med nettbutikker i Norge, Sverige og Danmark er ISO 14001:2015-sertifisert. Dette er den internasjonale standarden for miljøstyring. Sertifiseringen bekrefter at vi arbeider aktivt med å redusere vår belastning på det ytre miljøet.

Transport
Komplett Group har ingen transport i egen regi. Frakt av produkter skjer ”kollektivt” gjennom transportører som Postnord, DSV og Bring. Disse har alle fokus på miljøet, og leverer miljøregnskap til oss. En stor del av transporten skjer i containere som blir flyttet fra vei til jernbane for å redusere utslipp av CO2.

EE-avfall
Forbrukere i Norge kan levere EE-avfall vederlagsfritt både til forhandlere og kommuner. På oversikten fra www.sortere.no finner du en oversikt over alle kommunale gjenvinningsstasjoner, og også mer informasjon om forskjellige avfallstyper. Utrangert utstyr kan også leveres inn til våre Pick-up-Point i Sandefjord (Østre Kullerød 4) og Oslo (Kronprinsesse Märthas plass 1).

Komplett Group er medlem av NORSIRK som håndterer EE-avfall basert på ”Forskrift om kasserte elektriske og elektroniske produkter” fastsatt av Miljøverndepartementet 16. mars 1998.
Komplett Group er pålagt å inkludere miljøavgift i prisen på alle produkter. Dette er en offentlig avgift som finansierer returordningen og sikrer best mulig håndtering av EE-avfall og gjenvinning av råvarer i kasserte produkter.

Kildesortering
Komplett Group har systemer for sortering av trevirke, plast, papp, papir, restavfall, matavfall, EE-avfall og metaller. Vi er medlem av Grønt Punkt. Ragn-sells sikrer gjenvinning av bølgepapp/massivpapp, trevirke, matavfall, plastfolie, metaller og papir. Alle ansatte i Komplett Group har tilrettelagt for kildesortering av papir. Komplett Group har en kildesorteringsgrad på 93 %.

Emballasje
Komplett Groups hovedleverandør av emballasje er miljøfyrtårnsertifisert. All plast som benyttes er miljøvennlig, kan resirkuleres og brennes uten å avgi farlige gasser. I pappemballasjen som brukes er det benyttet returfiber (innsamlet papiravfall som er resirkulert) som råstoff i produksjonen.

Energiforbruk
Komplett Group har identifisert flere områder for å redusere energiforbruket i kontorer og lager. Det er implementert tidsbrytere i deler av lokalene. 

Valg av leverandører
Komplett Group stiller miljøkrav ved valg av leverandører. Vi ønsker aktivt å påvirke våre leverandører og samarbeidspartnere til sammen med oss å ta vare på miljøet.

Redusert reisevirksomhet
Komplett Group har implementert videokonferanse for å redusere vår reisevirksomhet. I tillegg oppfordres ansatte til å benytte kollektivtrafikk.

Et grønnere Komplett
Alle Komplett Groups medarbeidere har gjennomført miljøopplæring. Det er stort engasjement i forhold til vår miljøsatsing og sammen har vi fokus på å skape et grønnere Komplett Group.

Tilbake...