Etikk

Etikk

Komplett Group krever ærlighet, integritet, lojalitet og redelighet i alle forhold som angår virksomheten. Vi har utarbeidet etiske retningslinjer som alle våre ansatte plikter å sette seg inn i og etterleve.

 Alle ansatte skal i sitt virke fremme konsernets verdier og etiske retningslinjer gjennom:

  • Å holde en høy etisk standard
  • Følge gjeldende lover og regler
  • Opptre uavhengig av forretningsforbindelser
  • Opptre ryddig og ordentlig

Tilbake...