• Samfunnsansvar

  Samfunnsansvar

  Komplett Group har utarbeidet retningslinjer for sitt samfunnsansvar. Retningslinjene er styrende for ledelsen og de ansatte i den daglige driften.

  Les mer
 • Etikk

  Etikk

  Komplett Group krever ærlighet, integritet, lojalitet og redelighet i alle forhold som angår virksomheten. Vi har utarbeidet etiske retningslinjer som alle våre ansatte plikter å sette seg inn i og etterleve.

   Alle ansatte skal i sitt virke fremme konsernets verdier og etiske retningslinjer gjennom:

  Les mer
 • Bærekraftsrapport

  Bærekraftsrapport

  Komplett bærekraftsrapport!