Kultur

Komplett Group er en kompetansebedrift med 700 medarbeidere. Vår visjon er "det selvsagte valget". Vår kultur preges av våre verdier "presisjon, enkelhet og entusiasme".

Etiske retningslinjer
For Komplett Group er god forretningsetikk viktig. Vi har utarbeidet etiske retningslinjer som våre medarbeidere må følge.

Personalpolitikk
Alle i Komplett Group er likeverdige, uavhengig av kjønn, alder, funksjonshemming, trosbekjennelse, kulturelle forskjeller og legning. Vi har et inkluderende, flerkulturelt miljø.

Kommunikasjon
God kommunikasjon er avgjørende for å skape en sterk kultur. I Komplett Group ønsker vi en åpen og god dialog med alle ansatte. Vi har respekt for hverandres meninger. Viktig informasjon gis til alle samtidig.

I Komplett Group er alle medarbeiderne like viktige. Vår visjon stiller krav til oss alle. Hver dag skal vi sammen være "det selvsagte valget".

Jobb i Komplett Group
Komplett Group ønsker å tiltrekke, utvikle og beholde kvalifiserte, motiverte og forandringsdyktige ansatte. Vår kultur preges av åpenhet, involvering, samspill og tydelighet.

Komplett Groups personalpolitikk er ensartet for alle ansatte, og må sees i sammenheng med vår visjon og verdier.

Gode, interne karrieremuligheter
Komplett Group ønsker å tiltrekke, utvikle og beholde kvalifiserte, motiverte og forandringsdyktige ansatte. Vår kultur preges av åpenhet, involvering, samspill og tydelighet. Vår policy er å alltid gi egne ansatte muligheten til å søke på ledige stillinger i konsernet. På like vilkår, vil egne ansatte blir foretrukket. Mange har gjennom dette fått muligheten til nye, spennende stillinger.

Personalgoder
I tillegg til spennende utfordringer, innser vi også viktigheten av økonomiske belønninger. I konsernet ivaretar vi den enkeltes velferd og trivsel. Den samlede belønningspakken innebærer blant annet ansattegoder som forsikringsordninger, treningstilbud, balanse mellom jobb og fritid.

Komplett Academy
Komplett Group ønsker en kultur preget av prestasjoner og individuell utvikling. Gjennom Komplett Academy har vi samlet et variert utvalg av kurs og opplæring som ansatte kan benytte seg av.

Tilbake...