• Kvalitetspolicy

    Kvalitetspolicy

    Komplett Group skal til enhver tid oppfylle myndighetskrav og følge gjeldende lovverk for våre produkter og tjenester. Vi skal være profesjonelle i forhold til våre kunder og samarbeidspartnere, noe som forutsetter god kvalitet i alle ledd av vår organisasjon.

    For å møte fremtidige behov og sikre tjenestekvalitet på riktig nivå, skal vi ha fokus på kontinuerlig forbedring av prosesser og utvikling av ressurser, for å oppfylle kundekrav, myndighetskrav og egne kvalitetskrav.

    Vi arbeider med forbedring gjennom systematisk kvalitetsarbeid.